เรื่องเด่น

โครงการแจกสิทธิรับถุงยางอนามัยผ่าน กระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง

อัพเดทวันที่ 18 ม.ค. 2566

สิทธิประโยชน์ด้านการรับถุงยางอนามัยสำหรับประชาชนทุกเพศที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ สามารถกดรับสิทธิและเลือกหน่วยบริการ หรือเช็กรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ กระเป๋าสุขภาพ ในแอปฯ เป๋าตัง ระยะเวลารับบริการ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 กันยายน 2566

คุณสมบัติสำหรับประชาชน
 • เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท)
 • วัยเจริญพันธุ์
 • รับถุงยางได้ครั้งละ 10 ชิ้นต่อ 7 วัน
 • เลือกรับสิทธิครั้งละ 1 ไซต์ (49” , 52” , 54” , 56”)
 • ไม่สามารถขอรับคละไซต์ได้
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อคนและต่อปี
หน่วยบริการ

     ประเภทของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ :

 • หน่วยบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • หน่วยบริการปฐมภูมิเอกชน
 • หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • หน่วยบริการเภสัชกรรม
 • หน่วยบริการเวชกรรม ​

*โครงการนี้เป็นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเงื่อนไขการแจกเป็นไปตามที่ สปสช. กำหนด
*กดรับสิทธิบนแอปฯ เป๋าตัง ได้ทุกโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
รองรับการใช้งานแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่น 12.0.0 ขึ้นไป


ขั้นตอนการจองสิทธิ
รับถุงยางอนามัย
ผ่าน กระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง
เข้าไปที่ กระเป๋าสุขภาพ
และ เลือก สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค
เลือกเมนู ถุงยางอนามัย
เลือกขนาดถุงยางอนามัย ที่ต้องการรับ
เลือกหน่วยบริการ
เลือก จองสิทธิ เพื่อยืนยันการจองสิทธิ
ดำเนินการจองสิทธิสำเร็จ
สามารถรับถุงยางในวันที่จอง
และเวลาทำการของหน่วยบริการเท่านั้น
 • กรณีไม่มี Smartphone สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อใช้สิทธิรับถุงยางอนามัยกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
 • สามารถสอบถามสิทธิหลักประกันสุขภาพ สายด่วน สปสช. โทร 1330 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง