เรื่องเด่น

Snap Pink แอปรวมโปรปัง จองดีลทำสวย

อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 2566

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท / บัตร Play / Krungthai Travel VISA Card และบัตรเดบิต Krungthai FUN เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Snappink และชำระผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด วันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66


ลูกค้าใหม่ รับโค้ดส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 750 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โค้ดส่วนลด : SPKTB10

ลูกค้าปัจจุบัน รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โค้ดส่วนลด : SPKT100

ลูกค้าใหม่ : จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย I ลูกค้าปัจจุบัน : จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย I โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/บัญชีผู้ใช้


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566
 • ลูกค้าใหม่ Snappink รับโค้ดส่วนลด 10% เมื่อมียอดสั่งซื้อ 750 บาท ขึ้นไป และลูกค้าปัจจุบัน Snappink รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 1,000 บาท ขึ้นไป โดยสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Snappink เท่านั้น โดยเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ บริษัท สแนปพิ้งค์ จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด
 • โค้ดส่วนลดลูกค้าใหม่ จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ลูกค้า/1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ลูกค้า/1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดในหน้าชำระเงิน และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อบัญชีผู้ใช้ (Account)
 • หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลจากบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง LINE @snappink หรือ อีเมล์ล mkt@snappink.com