เรื่องเด่น

กรุงไทย Investment Festival ประจำปี 2565

อัพเดทวันที่ 17 พ.ย. 2565
รายละเอียดโปรโมชั่น

ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม KTAM

ช่องทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

แอปฯ Krungthai Next

กองทุนประเภท RMF SSF ทุกกองทุน

(ยกเว้น RMF2, RMF3, RMF4 และ SSFX)

1 พ.ย. 65 – 30 ธ.ค. 65

ยอดลงทุนสะสมสุทธิทุก 5,000 บาท แต่ไม่ถึง 50,000 บาท รับ Fund Back เข้ากองทุน KTSTPLUS 10 บาท

ทุกช่องทาง

1 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65

ยอดลงทุนสะสมสุทธิ 50,000 บาทขึ้นไป รับ Fund Back เข้ากองทุน KTSTPLUS 100 บาท


ซื้อกองทุน RMF SSF
บนแอปฯ Next คลิก

บัตรเครดิต KTC x กองทุน KTAM

โปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

แลกคะแนน KTC FOREVER เป็นหน่วยลงทุน

1 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65

คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ได้ทุกกองทุนของ KTAM


ผลิตภัณฑ์กรุงไทย-แอกซ่า (Krungthai-AXA)

ช่องทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

สาขาธนาคารกรุงไทย

Life Super Save 14/5

*ช่วงที่ 1 :
วันที่ 19 ต.ค. 65 –  30 พ.ย. 65

**ช่วงที่ 2 :
วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 30,000 – 49,999 บาท : รับ Cash Back 200 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 – 99,999 บาท :
*ช่วงที่ 1 : รับ Cash Back 400 บาท
**ช่วงที่ 2 : รับ Cash Back 500 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 100,000 บาท ขึ้นไป :
*ช่วงที่ 1 : รับ Cash Back 1,000 บาท
**ช่วงที่ 2 : รับ Cash Back 1,200 บาท

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยต่อปีสูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น (ต่อช่วงระยะเวลาแคมเปญ)

iInvest

สำหรับกรมธรรม์ใหม่
นำส่งระหว่างวันที่

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

และอนุมัติภายใน
วันที่ 15 ม.ค. 66

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 1,000,000 ขึ้นไป : รับ Cash back 2,000 บาท

(มูลค่าเงินคืนคำนวณจาก 0.2% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและ 0.2% ของค่าธรรมเนียมประกันภัย)

iShield, iHealthyUltra, Life Protect 18, Life Retire 5, Life Ready และ MEA Extra แนบกับ Life Protect 18

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 - 99,999 บาท : รับ Cash back 1%

เบี้ยประกันภัย (FYP) 100,000 - 299,999 บาท : รับ Cash back 2%

เบี้ยประกันภัย (FYP) 300,000 - 499,999 บาท : รับ Cash back 2.5%

เบี้ยประกันภัย (FYP) 500,000 - 999,999 บาท : รับ Cash back 3%

เบี้ยประกันภัย (FYP) 1,000,000 ขึ้นไป : รับ Cash back 4%

MEA Extra แนบกับ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 ขึ้นไป : รับ Cash back 1%

iWealthy*, iLink*

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 ขึ้นไป : รับ Cash back 4%

(คำนวณจาก 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RPP) มูลค่าเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท)

หมายเหตุ

* กรมธรรม์ iWealthy และ iLink นับ 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RPP) ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน (RTU)และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ (LSTU)

**กรมธรรม์ iInvest มูลค่าเงินคืนคำนวณจาก 0.2% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและ 0.2% ของค่าธรรมเนียมประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม AP, ECARE, DCI, และ MEB

โปรโมชั่น รับของที่ระลึก

เบี้ยประกันภัย (FYP) 3,000 ขึ้นไป แนบกับกรมธรรม์รายสามัญใดก็ได้รับ Flairosol Spray ขวดสเปรย์ละอองหมอก ขนาด 160 ML.

แอปฯ Krungthai Next

AXA PA365

1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65

โปรโมชั่น รับ E-Voucher

โค้ดส่วนลด Grap Food 30 บาท จำนวน 1,000 สิทธิ์

*โค้ดส่วนลดจะส่งให้ลูกค้าทาง SMS ภายในมีนาคม 2566

Life Super Save 14/5

ช่วงที่ 1 :
วันที่ 1 – 30 พ.ย. 65

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 30,000 – 49,999 บาท : รับ Cash back 200 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 – 99,999 บาท : รับ Cashback 400 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 100,000 บาท ขึ้นไป : รับ Cashback 1,000 บาท

ช่วงที่ 2 :
วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 65

โปรโมชั่น รับเงินคืนตามเบี้ยประกันภัยปีแรก (FYP) ต่อกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย (FYP) 30,000 – 49,999 บาท : รับ Cash back 200 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 50,000 – 99,999 บาท : รับ Cashback 500 บาท

เบี้ยประกันภัย (FYP) 100,000 บาท ขึ้นไป : รับ Cashback 1,200 บาท


บัตรเครดิต KTC x กรุงไทย-แอกซ่า (Krungthai-AXA)

โปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ต่อที่ 1 : เลือกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% หรือคะแนนพิเศษ (คะแนน KTC FOREVER/KTC ROP พิเศษ) สูงสุด 25% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ทั้งประกันปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565

ยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC/เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

รับคะแนนพิเศษสูงสุด

(คะแนน KTC FOREVER/KTC ROP พิเศษ)

500,000 บาทขึ้นไป

1.00%

25%

50,000 - 499,999 บาท

0.70%

20%

10,000 - 49,999 บาท

0.60%

15%

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาทต่อเซลล์สลิปและใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 130 บาท

ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน

1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อน 0% (แทนอัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน)

ใช้คะแนน KTC FOREVER

แลกรับสิทธิ์การผ่อนชำระ

20% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ

0% นาน 3 เดือน

40% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ

0% นาน 6 เดือน

60% ของยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ

0% นาน 10 เดือน

ผ่อน 0% 3 เดือน

1 ม.ค. 65 – 20 ธ.ค. 65

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรกของกรุงไทย-แอกซ่า ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% นาน 3 เดือน


ผลิตภัณฑ์กรุงไทยพาณิชประกันภัย (KPI)

ช่องทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

สาขาธนาคารกรุงไทย

ประกันกรุงไทย แคนเซอร์ พลัส

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

เบี้ยประกันภัย 5,000 - 9,999 บาท : รับบัตรของขวัญโลตัส 200 บาท

เบี้ยประกันภัย 10,000 บาทขึ้นไป : รับบัตรของขวัญโลตัส 500 บาท

แอปฯ Krungthai Next

KPI ร้านสุขใจ

รับ Gift Voucher Lotus's เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

เบี้ยประกันภัย 1,000 บาท - 1,999 บาท : รับบัตรของขวัญโลตัส 100 บาท

เบี้ยประกันภัย 2,000 บาท ขึ้นไป : รับบัตรของขวัญโลตัส 200 บาท


ผลิตภัณฑ์ทิพยประกันภัย (TIP)

ช่องทาง

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

สาขาธนาคารกรุงไทย

ประกันภัยสุขภาพสุขใจ, สุขใจพลัส หรือประกันภัยมะเร็งใจแตก

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

โปรโมชั่นบัตรของขวัญโลตัส มูลค่า 100 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์

 • ประกันสุขภาพสุขใจ/สุขใจพลัสฉบับใหม่ สำหรับ แผนคุ้มครองอายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปและชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน 
 • ประกันภัยมะเร็งใจแตกฉบับใหม่ สำหรับ แผนคุ้มครองรับประกันภัย แผน 3 และชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน  (เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,269 บาทต่อปี)

หมายเหตุ : ซื้อประกันภัย สุขภาพสุขใจ/สุขภาพสุขใจพลัส หรือ ประกันภัยมะเร็งใจแตก เฉพาะการซื้อผ่านสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

แอปฯ Krungthai Next

TIP Health 15000

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

รับบัตรของขวัญโลตัส 800 บาท และรับบัตรของขวัญโลตัส เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

TIP Health DIY

เบี้ยประกันภัย 6,000-9,999 บาท : รับ Gift Voucher Lotus's 300 บาท

เบี้ยประกันภัย 10,000 บาท ขึ้นไป : รับ Gift Voucher Lotus's 500 บาท

TIP PA เปย์สบาย

รับส่วนลด 30 บาท

ซื้อ PA เปย์สบาย แผนรายปีผ่าน Krungthai NEXT รับส่วนลด 30 บาทฟรี เพียงกรอก code ส่วนลด "TIP30"

TIP Health สูงวัยฟิต

รับบัตรของขวัญโลตัส เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

รับ Gift Voucher Lotus's 800 บาทบัตรเครดิต KTC x ทิพยประกันภัย (TIP)

โปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียด/เงื่อนไข

ผ่อน 0% 3 เดือน

1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ผ่อน 0% 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิต KTC เมื่อชำระค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์กองทุนรวม KTAM

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับบมจ. ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อสับเปลี่ยนเข้า มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 65” หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 66 ของกองทนุ RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 64 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
 • ต้องคงยอดสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 66 โดยจะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 66
 • คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตราร้อยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิตกรณีถือครองไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 • กรณีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก
 • การซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF (ปกติ) ผ่านบัตรเครดิตไม่ได้รับคะแนนสะสม ไมล์สะสมหรือเงินคืนกลับเข้าบัตรฯ และไม่ได้รับสิทธิแบ่งผ่อนชำระ
 • มูลค่ารางวัลรวมภาษีแล้ว
 • สงวนสิทธิ์รางวัล 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • บลจ.กรุงไทย และ ธนาคารกรุงไทย สงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของสมนาคุณจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของสมนาคุณ/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของ บลจ.กรุงไทย และ ธนาคารกรุงไทย ได้อีกในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ โดยการจัดสรรของสมนาคุณ/รางวัลใดๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของ บลจ.กรุงไทย และ ธนาคารกรุงไทย
 • บลจ. กรุงไทย และธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของธนาคารกรุงไทยถือเป็นที่สุด


เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต เพื่อชำระค่าซื้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

 • เจ้าของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • การซื้อหน่วยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ด้วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงื่อนไข ตามที่บริษัทจัดการกำหนด* และทำให้ยอดคงเหลือน้อยกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนต้องชำระค่าปรับเมื่อทำรายการในอัตราร้อยละ 2 (ไม่รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนผ่านบัตรเครดิต
  *เงื่อนไขของบริษัทจัดการมีดังนี้
  - สำหรับ RMF ถือหน่วยไว้ครบ 5 ปี (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  - สำหรับ SSF ถือหน่วยลงทุนไว้ครบ 5 ปีปฏิทิน หรือถือหน่วยลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  - สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน่วยคงเหลือต้องมากกว่ายอดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต
 • หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่บริษัทกำหนดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอยู่ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ คำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทุกครั้งก่อนทำรายการซื้อ ท่านสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านหลังบัตรเครดิต
 • สมาชิกบัตรฯ ลูกค้าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาจากสถานะบัตรฯ ที่อาจทำให้ KTC ไม่สามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั่งได้
 • ท่านจะไม่ได้รับคะแนนจากการซื้อกองทุน (หรืออาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น ไมล์สะสม หรือเครดิตเงินคืน) จากบริษัทบัตรเครดิต ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต./ สมาคมบริษัทจัดการกำหนด
 • บลจ.กรุงไทย และ KTC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9


เงื่อนไขการแลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อชำระค่าซื้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

 • สงวนสิทธิ์การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ด้วยการแลกคะแนน KTC FOREVER เป็นเฉพาะบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER เท่านั้น โดยยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC VISA COPRORATE บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถแลกคะแนนได้
 • ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการแลกคะแนน KTC FOREVER ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมเป็นตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
 • การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยการแลกคะแนนอยู่ภายใต้คะแนนบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ หากคะแนนในบัญชีบัตรเครดิตของท่านมีไม่เพียงพอ คำสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกค้าโปรดตรวจสอบคะแนนคงเหลือ ทุกครั้งก่อนทำรายการซื้อ
 • สมาชิกบัตร/ ลูกค้า ขอสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาจากสถานะบัตรที่อาจทำให้ KTC ไม่สามารถหักคะแนนจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั่งได้
 • โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 0-2686-6100 กด 9 แฟกซ์ 0-2670-0430 หรือ 0-2670-0428


เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน KTAM SSF / RMF ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 ธันวาคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KTM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก เว้นวรรค ตามด้วย เครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน จำนวน 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ


เงื่อนไขการซื้อผ่านเว็ปไซต์ KTAM ด้วยบัตรเครดิต

 • การสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนทางอินเทอร์เน็ต อาจไม่มีการทำรายการ ซื้อ ขายหรือสับเปลี่ยน ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น
 • ท่านผู้ลงทุนสามารถเรียกดูหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบได้ ในหัวข้อ "ข้อมูลกองทุน" สำหรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ที่ บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือที่ทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแห่ง
 • ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเงื่อนไขในการดำเนินการดังนี้
  - การทำรายการทางอินเทอร์เน็ต จะใช้เวลาของระบบดังที่แสดงไว้เป็นเกณฑ์
  - รายการที่ทำระหว่างนอกเวลาทำการของวันทำการใด หรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว อาทิ วันปิดสมุด--ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
  - หากบริษัทไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ และท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บริษัทดำเนินการดังกล่าว
  - รายการซื้อหน่วยลงทุนใดๆ เมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าจองซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้
  - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำภายใน 15.30 น. หรือ 14.00 น. (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาปิดรับคำสั่งของกองทุนต้นทางหรือปลายทาง ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ปิดรับคำสั่งเร็วกว่า)
 • การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้


เงื่อนไขผลิตภัณฑ์กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต (Krungthai-KTAXA) ขายผ่านสาขา

 • สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดยกรมธรรม์ใหม่นำส่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 และอนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 2566
 • กรมธรรม์ใหม่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Life Ready นำส่งเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย 65 – 31 ธ.ค 65 และอนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค 2566
 • กรมธรรม์ใหม่ต้องเป็นกรมธรรม์รายสามัญเท่านั้น ไม่นับรวมกรมธรรม์ประกันกลุ่มทุกประเภท
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการขายอยู่ในปัจจุบันตามตารางข้างต้นที่จำหน่ายผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีการยกเลิกระหว่างระยะเวลาโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษรับเงินคืนหรือของรางวัลโครงการ นับจากวันที่ทำการยกเลิก
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ไลฟ์ ซุปเปอร์ เซฟ 14/5 (Life Super Save 14/5) จะคำนวณตามเบี้ยประกันภัยต่อปี (APE) ต่อกรมธรรม์
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 1-5 ตามตารางข้างต้น จะถูกคำนวณตามเบี้ยประกันรับจริง (FYP) เพื่อรับสิทธิพิเศษรับเงินคืน โดยเบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง (FYP) คำนวณจาก
 • 100% ของเบี้ยประกันภัยปีแรกรับจริง ของกรมธรรม์รายสามัญ (AP)
 • กรมธรรม์ iWealthy และ iLink นับ 45 % ของเบี้ยประกันภัยหลัก(RPP) , ไม่นับเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุน(RTU)และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU)
 • กรมธรรม์ iInvest คำนวณจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมประกันภัย
 • กรณีแนบสัญญาเพิ่มเติม MEA Extra กับกรมธรรม์รายสามัญอื่นที่ไม่ใช่ Life Protect 18 รับมูลค่าเงินคืน สูงสุด 1%
 • กรมธรรม์ที่มีส่วนลดต่าง ๆ บริษัทฯ จะนับผลงานจากเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดแล้ว
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีเบี้ยประกันภัยรับจริง (FYP) ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น โดยจะได้รับของรางวัลโครงการหรือเงินคืนตามมูลค่าที่กำหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต่อ 1 กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยต่อปีสูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น (ต่อช่วงระยะเวลาแคมเปญ)
 • การอนุมัติกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ ในกรณีที่ใบคำขอเอาประกันชีวิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ
 • ในกรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขมากกว่า 1 สิทธิ์ หรือ มากกว่า 1 กรมธรรม์ หรือมากกว่า 1 โครงการ ในระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัล 1 โครงการ ต่อ 1 บัญชีลูกค้าเท่านั้น
 • ของรางวัลโครงการตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโครงการที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทน หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ของโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 • การรับเงินคืนและของรางวัลโครงการที่ระบุในบันทึกสลักหลัง จะได้รับภายใน 90 วัน หลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลา Free Look Period แล้วเท่านั้น
 • การรับเงินคืน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยของผู้เอาประกัน กรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันหรือผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต (แล้วแต่กรณี) จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ณ วันทำรายการซื้อประกันภัยและคงสถานะเป็นบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก หากบัญชีดังกล่าวถูกปิดบัญชีหรือไม่มีสถานะเป็นบัญชีจนถึงวันที่โอนเงินคืน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารและบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต จำหน่าย และบริการของรางวัล หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียด บริการ หรือการรับประกัน Flairosol Spray ขวดสเปรย์ละอองหมอก ขนาด 160 ML หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 1159
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นให้ถือดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด


ข้อควรทราบ

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


เงื่อนไข ผลิตภัณฑ์กรุงไทยพานิชประกันภัย (KPI)ขายผ่านสาขา

 • เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กรุงไทย แคนเซอร์ พลัส ของ บมจ.กรุงไทย พานิชประกันภัยฉบับใหม่ เฉพาะการซื้อ ผ่านช่องทางสาขา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่มีการซื้อกรมธรรม์ตามเงื่อนไข และชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์โดยมีวันเริ่มคุ้มครองในระยะเวลาแคมเปญที่กำหนด หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • ของรางวัลจะจัดส่งให้ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก


ข้อควรทราบ

 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


เงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ทิพยประกันภัย (TIP)ขายผ่านสาขา:

 • เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ประกันสุขภาพสุขใจ/สุขภาพสุขใจพลัส หรือ ประกันภัยมะเร็งใจแตก ของ บมจ.ทิพยประกันภัยฉบับใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะการซื้อผ่านช่องทางสาขา ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • กรมธรรม์ที่ลูกค้าทำการยกเลิก จะไม่สามารถนับผลงานเพื่อรับของรางวัลได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลหากที่อยู่ไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ของรางวัละจัดส่งให้กับลูกค้า(ผู้เอาประกันภัย)ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วันทำการ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายรางวัลกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆคำตัดสินของธนาคารถืเป็นสิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก


ข้อควรทราบ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์ เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548