เรื่องเด่น

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏผ่อน 0% นาน 3 เดือน
อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 2563
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • พิเศษสุดๆ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน เมื่อใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ผ่อนชำระได้ 3 เดือน (ยอดแลกเปลี่ยนหาร 3) ทุกยอดการทำรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่จำกัดรายการ
  • ชำระหนี้ตามยอดและวันที่กำหนด รับไปเลยดอกเบี้ย 0% (หากตัดชำระไม่ครบตามยอดที่กำหนด คิดดอกเบี้ยตามอัตราของสินเชื่อธนวัฎ)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 2563
รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น 
       เมื่อใช้วงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วงเงิน ยอดหนี้ และการคิดอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เปลี่ยนแปลง ตามตัวอย่าง  ดังนี้
  1. เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินไทยจำนวน 15,000 บาท ด้วยวงเงินธนวัฏ จำนวนเงินที่ทำรายการ 15,000 บาท จะถูกกันวงเงินจากวงเงินธนวัฏโดยไม่ถูกคิดดอกเบี้ย
  2. ยอดผ่อนชำระต่อเดือน = จำนวนที่ทำรายการหาร 3   เช่น ทำรายการแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 15,000 บาท ยอดผ่อนต่อเดือน คือ 5,000 บาท
  3. เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ในเดือนถัดไป ธนาคารจะหักชำระต่อเดือนจากบัญชีธนวัฏของท่าน ซึ่งหากธนาคารหักชำระยอดผ่อนต่อเดือนจากเงินฝากในบัญชีได้ไม่ครบถ้วน ยอดผ่อนที่เหลือจะถูกนำวงเงินธนวัฎมาชำระ และถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎที่ท่านได้รับ          
หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการทำรายการ

 ขั้นตอนการทำรายการ - แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
 ขั้นตอนการทำรายการ - แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ขั้นตอนการดูเงื่อนไขการผ่อนชำระ

ขั้นตอนการดูเงื่อนไขการผ่อนชำระ