เรื่องเด่น

รับ Voucher คืนสูงถึง 15,000 บาท เพียงซื้อ-ขาย FX ที่กรุงไทยวันนี้

อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 2565

รับVoucher คืนสูงถึง 15,000 บาท เพียงซื้อ-ขาย FX ที่กรุงไทยวันนี้
สำหรับลูกค้าใหม่ ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ ตราด เท่านั้น

บริการซื้อ - ขายเงินตราต่างประเทศ
แบบ FX Today, Tomorrow, Spot หรือ Forward
บริการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
แบบ FX Option
ยอดสะสมทุก ๆ USD 100,000 หรือเทียบเท่า
รับ voucher คืน 500 บาท
(สูงสุด 5,000บาท/คน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
ยอดการทำธุรกรรมขั้นต่ำทุก ๆ USD 50,000 หรือเทียบเท่า
รับ voucher คืน 500 บาท
(สูงสุด 10,000บาท/คน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)

เฉพาะยอดซื้อ-ขายผ่าน Krungthai SmartFX หรือ เจ้าหน้าที่ห้องค้าเงิน (Global Markets FX Sales) เท่านั้น


เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65)

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือ ที่ตั้งของสำนักงานในเขตพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนโดยกระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น (ไม่รวมลูกค้ากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ประเภทบุคคลรับอนุญาต หรือ Money Changer)
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันจะต้องลงทะเบียนที่ (https://krungthai.com/th/krungthai/contact-form/c996) บนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ และจะต้องได้รับจดหมายตอบกลับทางอีเมลจากธนาคารว่าท่านได้เข้าร่วมโปรโมชั่น
  • ธนาคารจะคิดมูลค่าของรางวัลจากยอดสะสมที่ลูกค้าทำธุรกรรมซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประเภทที่กำหนดผ่านเจ้าหน้าที่ห้องค้าเงิน (Global Markets FX Sales) และ/หรือ ผ่านช่องทางออนไลน์ Krungthai SmartFX ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65 และไม่นับรวมยอดที่ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านKrungthai NEXT และ/หรือการซื้อขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศ (Banknotes) ทุกกรณี
  • การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น
  • ของรางวัลคือบัตรกำนัล Central หรือ เทียบเท่า ลูกค้าไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารจะนำส่งรางวัลให้กับลูกค้าบุคคลที่มียอดสะสม หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจกระทำการของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดโปรโมชัน และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าที่มีปริมาณธุรกรรมไม่ถึงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และ เงื่อนไข หรือ ยกเลิกโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ห้องค้าเงินที่ดูแลท่าน หรือ โทร.02-111-1111