เรื่องเด่น

ไม่มีไม่ได้แล้ว สมัครฟรี! ช้อปได้ทันที ไม่ต้องพกบัตร กับบัตรเดบิต Krungthai Fun

อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 2565

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย
เฉพาะลูกค้าใหม่ของบัตรเดบิต Krungthai FUN รับคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท!! เพียงสมัครบัตรเดบิต Krungthai FUN และใช้จ่ายสะสมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากสมัครบัตรสำเร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65– 31 ธ.ค. 65  สมัครก่อนมีสิทธิก่อน รีบเลย!


นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันดีๆ รอคุณอยู่ทุกเดือนตลอดปี
รับส่วนลด
สูงสุด 30%
วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
สูงสุด 15%
วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
100 บาท
วันที่ 15 ก.ย. - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
สูงสุด 500 บาท
วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
100 บาท
3 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
10%
วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.  65


รับส่วนลด
100 บาท
วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ค. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 1. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.  (“ระยะเวลาส่งเสริม การขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าธนาคารที่เป็นลูกค้าใหม่ของบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) เท่านั้น โดยลูกค้าต้องทำการสมัครบัตรเดบิต Krungthai FUN ให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น และมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN สะสมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากสมัครบัตรสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การรับคูปองส่วนลด LAZADA 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ และจำกัด 5,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 4. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะส่งคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท ไปที่เมนู “คูปองของฉัน” ในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT* ภายใน 30 วันทำการหลังจากลูกค้าสมัครและใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ในขณะที่ธนาคารทำการส่งคูปองส่วนลด LAZADA ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรปกติ และบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าผูกบัญชีบัตรเดบิตยังไม่ถูกปิด และยังคงใช้บริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อยู่เท่านั้น ทั้งนี้ "วันทำการ" หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน
 5. คูปองส่วนลด LAZADA นี้สามารถใช้ได้บนแอปพลิเคชันลาซาด้า โดยลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้คูปองส่วนลดนี้
 6. ลูกค้าจะต้องกรอกรหัสคูปองส่วนลด LAZADA ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน และต้องชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN เท่านั้น
 7. คูปองส่วนลด LAZADA นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 8. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของคูปองส่วนลดนี้ หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 9. คูปองส่วนลด LAZADA นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 10. คูปองส่วนลด LAZADA นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และการชำระบิลทุกประเภท
 11. ธนาคาร และ ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคำสั่งซื้อถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ”
 12. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 14. ธนาคาร และ ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ ลาซาด้า ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN และ/หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรเดบิตได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 16. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 17. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปองส่วนลด LAZADA ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  *วิธีการใช้งานคูปองส่วนลด LAZADA มูลค่า 100 บาท

 1. เข้าแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT กดเมนู “บริการ”
 2. กดเลือก “บัตร FUN” และกดเลือก “สิทธิพิเศษ/คูปอง”
 3. กดที่ “คูปองของฉัน” และกดเลือก “คูปองส่วนลด LAZADA”
 4. กดปุ่ม “ใช้งานคูปอง” และกด “ยืนยัน”
 5. กด “คัดลอก” รหัสส่วนลด
 6. เข้าแอปพลิเคชัน LAZADA ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลด
 7. กรอกรหัสส่วนลดในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน และลูกค้าต้องชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN เท่านั้น