เรื่องเด่น

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อจองห้องพักที่ Agoda กับบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 2565

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% เมื่อจองห้องพักที่ Agoda กับบัตรเครดิต KTC เมื่อจองห้องพักทั่วโลกที่ร่วมรายการ ด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ผ่าน www.agoda.com/KTC
  • โปรโมชันบัตร VISA มีจำนวนจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ ส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทต่อการจองต่อครั้ง
  • ระยะเวลาจอง : 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ก.ค. 65 – 31 ก.ค. 66
  • สังเกตสัญลักษณ์ KTC ที่ร่วมรายการ
รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6% เมื่อจองห้องพักต่างประเทศที่ร่วมรายการ ผ่าน www.agoda.com/KTC
  • ระยะเวลาจอง : 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  • ระยะเวลาเข้าพัก : 1 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66
  • สังเกตสัญลักษณ์ KTC ที่ร่วมรายการ