เรื่องเด่น

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565

อัพเดทวันที่ 13 ก.ย. 2565

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "A-"
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

หุ้นกู้อายุ 4 ปี
ประกาศอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 5,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

จองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น


เริ่มสมัครใช้วอลเล็ต
ซื้อขายหุ้นกู้
คาดว่า
จะเปิดจองซื้อ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111
หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน