เรื่องเด่น

ซื้อตั๋วหนังราคาพิเศษ ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์

อัพเดทวันที่ 12 ก.ย. 2565

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ (“ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ร้านค้าและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ รายละเอียดอื่นๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางที่ร้านค้า หรือธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการของร้านค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้า หรือบริการที่ซื้อด้วยบัตรฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 515 5555 หรือเคาน์เตอร์ ณ โรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรชมภาพยนตร์ราคา 88 บาท ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ

 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) (ลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon seat/Privilege chair, Digital 3D ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม), Atmos (ยกเว้นสาขาพารากอนไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้) และสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ Box Office เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, อีสต์ วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และไอคอน ซีเนคอนิค ยกเว้นควอเทียร์ ซีเนอาร์ตไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน (1 สิทธิ์เท่ากับ 1 ที่นั่ง)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลด 50% สำหรับการชื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 คู่ เฉพาะโรงภาพยนตร์ VIP

 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ Box Office และ เคาน์เตอร์ VIP Lounge
 • จำกัด 4 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน (1 สิทธิ์เท่ากับที่นั่งจำนวน 1 คู่)
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ Honda สยามพารากอน, Aeon ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, Ultra Screen เมกะบางนา, Ultra Screen เซ็นทรัลอีสวิลล์, Ultra Screen เมเจอร์ รังสิต, Ultra Screen ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต, Ultra Screen เซ็นทรัล หาดใหญ่, Ultra Screen เซ็นทรัล เชียงใหม่, Ultra Screen โคราช ซีนีเพล็กซ์, BSC เอสพลานาด รัชดา, Ultra Screen เอสพลานาด แคราย, Ultra Screen เซ็นทรัล เวสต์เกต, Ultra Screen ไอคอน สยาม