เรื่องเด่น

Snappink แอปรวมโปรปัง จองดีลทำสวย

อัพเดทวันที่ 28 ก.ย. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Snappink และชำระผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65

ลูกค้าใหม่
รับส่วนลด 10% 
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 750 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
รหัสส่วนลด  SPKTB10

ลูกค้าปัจจุบัน
รับส่วนลด 120 บาท 
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
รหัสส่วนลด  SPKTB100

จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย I *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ลูกค้าใหม่รับโค้ดส่วนลด 10% เมื่อมียอดซื้อ 750 บาทขึ้นไป และลูกค้าปัจจุบันรับโค้ดส่วนลด 120 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 1,200 บาทขึ้นไป โดยสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Snappink เท่านั้น โดยเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ บริษัท สแนปพิ้งค์ จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด
 • โค้ดส่วนลดลูกค้าใหม่ จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ลูกค้า/1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ลูกค้า/1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดในหน้าชำระเงิน และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card
 • โค้ดส่วนลด ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โค้ดส่วนลด สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อบัญชีผู้ใช้ (Account)
 • หลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการมีผลใช้บังคับผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร หรือบริษัทกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ติดต่อได้ผ่านช่องทาง LINE @snappink หรือ อีเมล์ mkt@snappink.com