เรื่องเด่น

เต็มสุขทุกทริป คุ้มทั้งเที่ยวบิน และที่พัก

อัพเดทวันที่ 24 พ.ย. 2565


ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อจองที่พัก
หรือซื้อตั๋วเครื่องบิน ที่ https://th.trip.com/w/KrungthaiNext และชำระผ่านบัตรฯ
วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66

ส่วนลดที่พักสูงสุด 385 บาท*
โค้ดส่วนลด KRUNGTHAIMAXHT

เมื่อจองที่พักในประเทศ หรือต่างประเทศ

ส่วนลด 385 บาท เมื่อจองที่พักตั้งแต่ 5,500 บาทขึ้นไป

ส่วนลด 180 บาท เมื่อจองที่พักตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

ส่วนลด 75 บาท เมื่อจองที่พักตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป

(ราคาขั้นต่ำก่อนหักภาษี และค่าธรรมเนียม)

ส่วนลดตั๋วเครื่องบินสูงสุด 200 บาท*
โค้ดส่วนลด KRUNGTHAIMAXFL

เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ หรือต่างประเทศ

ส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป

(ราคาขั้นต่ำก่อนหักภาษี และค่าธรรมเนียม)


ส่วนลดที่พัก : จำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/สิทธิ์/โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน : จำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/สิทธิ์/โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ
ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมที่พักตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Trip.com สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยและชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พัก ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารไม่จำกัดจำนวนสิทธิของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Trip.com เพื่อทำการซื้อตั๋วเครื่องบิน และ/หรือจองโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Trip.com ที่กำหนด และกรอกโค้ดส่วนลดในหน้าชำระเงินเพื่อรับส่วนลด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมที่พักครบตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน Trip.com เท่านั้น เฉพาะการดำเนินการภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น และสามารถเลือกช่วงเวลาเดินทาง หรือช่วงเวลาเข้าพักที่โรงแรม/ที่พัก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 มิ.ย. 2566
 • โค้ดส่วนลดสำหรับเที่ยวบินสามารถใช้ได้กับการจองเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับทั่วโลก (ยกเว้นเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่) การใช้จ่ายขั้นต่ำและส่วนลดหมายถึงราคาก่อนหักภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมสัมภาระ ประกันภัย ฯลฯ
 • โค้ดส่วนลดสำหรับการจองโรงแรมที่พักสามารถใช้ได้กับโรงแรมทั่วโลกที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ การใช้จ่ายขั้นต่ำและส่วนลด หมายถึง ราคาก่อนหักภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่รวม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ภาษีเมือง เป็นต้น
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้กับโรงแรมที่ชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท เป็นสกุลเงินบาท
 • กรณีลูกค้าทำการยกเลิกการจอง โค้ดส่วนลดดังกล่าวจะถูกคืนสิทธิ์ให้ และสามารถใช้ได้อีกครั้งภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ราคาค่าโดยสารเที่ยวบินพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง คืนเงิน และเงื่อนไขการรับรองโดยเคร่งครัด โปรดดูเงื่อนไขการจองที่ยืนยันแล้วสำหรับรายละเอียด/นโยบายการยกเลิกโรงแรมและการชำระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันไปตามประเภทห้องและโรงแรม โปรดดูนโยบายห้องพักเมื่อทำการจอง
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลด ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ Trip.com กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ Trip.com จำกัด เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Trip.com