เรื่องเด่น

จองทริปสุดฟิน ส่วนลดสุดคุ้ม รับส่วนลด 100 บาท กับ Traveloka

อัพเดทวันที่ 31 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือจองที่พัก ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ที่ www.traveloka.com/th-th/promotion/krungthaideal2022 และชำระผ่านบัตรฯ วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65

ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน

โค้ดส่วนลด KTBFL100

ส่วนลดที่พัก

โค้ดส่วนลด KTBHT100


ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน : จำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/สิทธิ์/โค้ดส่วนลด/เดือน I จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 500 สิทธิ์/เดือน
ส่วนลดที่พัก : จำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/สิทธิ์/โค้ดส่วนลด/เดือน I จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 500 สิทธิ์/เดือน

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA card (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลา โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด 100 บาท (“โค้ดส่วนลด”) เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรม ที่พักตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป ที่ ทราเวลโลก้า แอปพลิเคชัน สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และชำระค่าสินค้า ด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA card เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมที่พัก ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/เดือน/โค้ดส่วนลด ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ และจำกัดสิทธิ์ส่วนลดโรงแรมที่พัก 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะ เวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมที่พักครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่รับโค้ดส่วนลดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมที่พักผ่านทาง ทราเวลโลก้า แอปพลิเคชัน เท่านั้น เฉพาะการดำเนินการภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลด ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ ทราเวลโลก้า แอปพลิเคชัน กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรื ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบริษัท ทราเวลโลก้า จำกัด โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูล ของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และบริษัท ทราเวลโลก้า จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ บริษัท ทราเวลโลก้า จำกัด เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ทราเวลโลก้า แอปพลิเคชัน