เรื่องเด่น

ช้อปคุ้มทุกเล่ม! ฟรี! บัตรสมาชิก SE-ED Virtual Card  รับส่วนลดสูงสุด 10%* ที่ ร้านซีเอ็ดทุกสาขา

อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อช้อปสินค้า และชำระผ่านบัตรฯ ที่ ร้านซีเอ็ดทุกสาขา ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จากปกติ 1,000 บาท/เซลล์สลิป) วันที่ 15 ส.ค.– 30 พ.ย. 65

- ส่วนลด 10% สำหรับหนังสือสำนักพิมพ์ซีเอ็ด
- ส่วนลด 5% สำหรับหนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับส่วนลดพิเศษ หรือของกำนัล เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่ร้านซีเอ็ด (“ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
  • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการ และชำระค่าสินค้าหรือบริการ ครบ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบัตรฯ ดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์สมัครสมาชิก SE-ED Virtual Card เพื่อใช้เป็นส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับหนังสือสำนักพิมพ์ซีเอ็ด และ 5% สำหรับหนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆ
  • เงื่อนไขสมาชิก SE-ED Virtual Card เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ร้านค้า และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกา ศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางที่ร้านค้า หรือธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าหรือบริการที่ซื้อด้วยบัตรฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขายของร้านค้า