เรื่องเด่น

ช้อปสนุก สินค้าดีไซน์ รับส่วนลด 50 บาท* พร้อมรับสิทธิ์ สมัครสมาชิกฟรี ที่ MEDIUM AND MORE

อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อช้อปสินค้า และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ที่ MEDIUM and MORE Art & Craft Store ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์ วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ม.ค. 66

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card ที่ MEDIUM AND MORE (“ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
  • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้า หรือบริการตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรฯ ดังกล่าว ณ ร้านค้าเท่านั้น
  • เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ร้านค้าสงวนสิทธิ์สมัครสมาชิกฟรี จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เท่านั้น
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
  • ร้านค้าและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางที่ร้านค้า หรือธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าหรือบริการที่ซื้อด้วยบัตรฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 02-033-8999, 094-750-0101