เรื่องเด่น

ดีลเที่ยวทั่วไทย ใส่ใจทุกการจอง รับส่วนลด 10%* กับ ticket2attraction

อัพเดทวันที่ 9 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA card เพียงจองบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และชำระผ่านบัตรฯ ที่ www.ticket2attraction.com วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ก.ค. 66

รับส่วนลด 10%*
รหัสส่วนลด : KTB10

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อตกลงและเงื่อนไขโค้ดส่วนลด

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card ที่ www.ticket2attraction.com (“ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566
 • สามารถตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการได้ผ่าน www.ticket2attraction.com
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯ ดังกล่าว โดยลูกค้าต้องกรอกรหัสส่วนลด KTB10 ก่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
 • ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากลูกค้ามิได้กรอกรหัสส่วนลด หรือมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
 • รหัสส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น/รหัสส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ส่วนลด/คูปอง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากร้านค้าพบว่ามีการทำธุรกรรมโดยทุจริต ฉ้อฉล ใช้สิทธิประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อบริโภคส่วนบุคคล หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก ระงับ เพิกถอน สิทธิประโยชน์ในการซื้อบัตรท่องเที่ยวของบุคคล หรือบัญชีนั้น ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว
 • ราคาของสินค้า และบริการทั้งหมดถูกกำหนดโดยร้านค้า โดยร้านค้าและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางที่ร้านค้า หรือธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สินค้า และบริการบางรายการใช้ได้เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดในข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการนั้นๆ
 • สินค้า และบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ “เงื่อนไขและนโยบาย” ที่ร้านค้าเป็นผู้กำหนดเท่านั้น หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของร้านค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าที่ซื้อด้วยบัตรฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้า โทร. 095-504-8282, 0-2138-3921 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30น.-17:00น.