เรื่องเด่น

ขับ AVIS Rent A Car เที่ยวทั่วไทย จ่ายสบายกระเป๋า

อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อจองรถล่วงหน้าผ่าน www.AVISThailand.com/KTB ก่อนเดินทาง และชำระผ่านบัตรฯ ในวันที่รับรถ (พร้อมกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น) วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 65

รับส่วนลด 50 บาท/วัน*
พร้อมรับสิทธิ์ ซื้อ Valued Package ประกันภัย (SCDW-TP-PAI)

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อตกลงและเงื่อนไขโค้ดส่วนลด

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อเช่ารถกับ AVIS Rent A Car ประเทศไทย (“ผู้ให้บริการ”) รับส่วนลด 50 บาท/วัน (จากราคาหน้าเว็บไซต์หลักในช่วงเวลานั้น) ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการและธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าต้องสำรองรถเช่าล่วงหน้าก่อนเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ www.AVISThailand.com/KTB สำหรับการจองและการให้บริการขึ้นอยู่กับสาขาและรถที่ว่าง ณ ขณะนั้น และชำระค่าเช่าในวันรับรถด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card พร้อมกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง หากเช่าเกิน 4 ชั่วโมง คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 • ราคารวม ไม่จำกัดกิโลเมตร และประกันภัยพื้นฐาน (แบบมีค่าความรับผิดชอบ) ส่วนแรก
 • ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ประกันภัยพื้นฐาน (แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ) (SCDW), ประกันบุคคล (PAI), ประกันรถหาย (PAI), คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้เมื่อทำการจอง หรือซื้อผ่าน call center ก่อนเดินทาง หรือที่สาขาบริการเอวิส ทั่วประเทศไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และงดรับเงินสดทุกกรณี
 • เอกสารประกอบการเช่ารถ
  1) บัตรประชาชน/Passport
  2) ใบขับขี่
  3) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ) 8,000 – 15,000 บาท/คัน (งดรับเงินสดทุกกรณี)
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีมีข้อขัดข้อง และ/หรือมีเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการเช่ารถและข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยผู้ให้บริการและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการที่ Call Center 02 251 1131 หรือ www.AVISThailand.com