เรื่องเด่น

ช้อปสินค้าหลากหลาย ราคาโดนใจ กับ ShopAt24

อัพเดทวันที่ 3 ส.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA card เพียงช้อปสินค้าที่ แอปพลิเคชัน ShopAt24 หรือ www.ShopAt24.com และชำระผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 65

ลูกค้าปัจจุบัน
รับโค้ดส่วนลด 100 บาท*
ช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ
รหัสส่วนลด KTB22Q4

ลูกค้าใหม่
รับโค้ดส่วนลด 60 บาท*
ช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ
รหัสส่วนลด KTB22Q4N


ลูกค้าใหม่ : จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย / จำกัดสิทธิ์สูงสุด 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 2,500 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าปัจจุบัน : จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน หรือ 5 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย / จำกัดสิทธิ์สูงสุด 500 สิทธิ์/เดือน หรือ 2,500 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับส่วนลดพิเศษ เมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN หรือ Krungthai Travel VISA Card ที่ แอปพลิเคชัน ShopAt24 หรือ www.ShopAt24.com (“ร้านค้า”) ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • ลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลด 60 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการครบ 500 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯ ดังกล่าว โดยลูกค้าต้องกรอกรหัสส่วนลด KTB22Q4N ก่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
 • จำกัดรหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่จำนวน 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจำกัด 500 สิทธิ์/เดือน รวมจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 2,500 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าปัจจุบันจะได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้า/บริการครบ 1,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ และชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯ ดังกล่าว โดยลูกค้าต้องกรอกรหัสส่วนลด KTB22Q4 ก่อนชำระ ค่าสินค้า/บริการ
 • จำกัดรหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าปัจจุบันจำนวน 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน หรือ 5 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย รวมและจำกัด 500 สิทธิ์/เดือน รวมจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 2,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ ส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก All member ก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ร้านค้า และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางที่ร้านค้า หรือธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าที่ซื้อด้วยบัตรฯ และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ShopAt24 Hot Lineโทร 02-780-7666