เรื่องเด่น

อิ่มคุ้มสุขใจ สั่งใช้สุดฟิน รับส่วนลด สูงสุด 30%* กับ fooodpanda

อัพเดทวันที่ 25 พ.ย. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN และบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท
เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ที่ foodpanda ครั้งแรก
วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ลูกค้าใหม่ foodpanda
รับโค้ดส่วนลด 30% (ลดสูงสุด 80 บาท)
เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกที่ foodpanda
ตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(หลังหักค่าส่ง และส่วนลดทุกประเภท)

โค้ดส่วนลด KTBNC1222

ลูกค้าใหม่ pandamart & shops
รับโค้ดส่วนลด 25% (สูงสุด 100 บาท)
เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกที่ pandamart & shops
ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(หลังหักค่าส่ง และส่วนลดทุกประเภท)

โค้ดส่วนลด KTBNV1222


ลูกค้าใหม่ foodpanda จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ใหม่ และจำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
ลูกค้าใหม่ pandamart & shops จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้ใหม่ และจำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลูกค้าใหม่ foodpanda (เฉพาะบริการสั่งอาหาร)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าใหม่ของแอปพลิเคชัน foodpanda (เฉพาะบริการสั่งอาหาร) รับส่วนลด 30% สูงสุด 80 บาท เมื่อมียอดสั่งซื้อ 150 บาทขึ้นไป จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 โค้ดส่วนลด จำกัด 3,000 สิทธิ์
 • สำหรับใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารและชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 โค้ดส่วนลด และจำกัด 3,000 สิทธิ์/เดือน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอจำกัดสิทธิ์ต่อส่วนต่างของโค้ดส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th

ลูกค้าใหม่ Groceries (pandamart & shops)

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด โดยลูกค้าใหม่ของแอปพลิเคชั่น foodpanda groceries (pandamart & shops) รับส่วนลด 25% มูลค่าสูงสุด 100 บาท (เมื่อมียอดสั่งซื้อ 400 บาทขึ้นไป) จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/ 1 โค้ดส่วนลด จำกัด 2,000 สิทธิ์
 • สำหรับใช้บริการ pandamart & shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารและชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น
 • ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 โค้ดส่วนลด และจำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอจำกัดสิทธิ์ต่อส่วนต่างของโค้ดส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th