เรื่องเด่น

จ่ายน้อยคุ้มครองมาก ประกันอุบัติเหตุ PA เปย์สบาย รับฟรี โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 30 บาท

อัพเดทวันที่ 14 ก.ค. 2565

เพียงซื้อประกันภัยอุบัติเหตุฯ (แผนรายปี) ผ่านแอป Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงเดือนละ 30 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
 • มอบความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ (จากอุบัติเหตุ) 300 บาท/วัน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 3,000 บาท


เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ภายในระยะเวลาแคมเปญ (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2565) โดยความคุ้มครองกรรมธรรม์ยังต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลด Shopee ทาง บมจ. ทิพยประกันภัย จะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านทาง SMS หรือ Email หรือช่องทางอื่นๆภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อประกันภัยสำเร็จ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบรางวัล หากที่อยู่ไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 • ส่วนลดหรือของรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 • กรณีสิทธิ์ส่วนลดมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก