เรื่องเด่น

วิ่งสบาย ใส่คุ้มทุกคู่ รับส่วนลด 15% กับ ASICS

อัพเดทวันที่ 7 ก.ค. 2565

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA card วันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด 15%*
รหัสส่วนลด : KTBDB22


 • เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Ascis Online Store (www.asics.com/th) ระบุรหัสส่วนลด KTBDB22 ก่อนชำระเงินผ่านบัตรฯ
 • เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้าน Asics สาขาที่ร่วมรายการ และชำระเงินผ่านบัตรฯ


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card ที่ร้าน Asics (“ร้านค้า”) สาขาที่ร่วมรายการ หรือ ที่ www.asics.com/th ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรฯ ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Asics Online Store (www.asics.com/th) โดยต้องระบุโค้ดส่วนลด KTBDB22 เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด
 • รับส่วนลด 15% เมื่อชำระค่าสินค้าด้วยบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้าน Asics สาขาที่ร่วมรายการ
 • ส่วนลดดังกล่าวใช้สำหรับเป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าราคาปกติเท่านั้น
 • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนลดดังกล่าวเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ร้านค้า และธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารกรุงไทย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือบริการของร้านค้า ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าที่ซื้อด้วยบัตรฯ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้า/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ /ผู้ขายโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด