เรื่องเด่น

ช้อปง่าย แถมได้คืน ที่ GourmetMarketThailand.com

อัพเดทวันที่ 17 มิ.ย. 2565

ช้อปง่าย แถมได้คืน ที่ GourmetMarketThailand.com

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่าทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA card เมื่อช้อปที่ GourmetMarketThailand.com ครั้งแรก (ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ) และชำระผ่านบัตรฯ วันที่ 15 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 65

สำหรับลูกค้าใหม่
รับฟรี! Tote Bag (มูลค่า 450 บาท)
กรอกโค้ด : VISAGM


จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์ (จำกัด 1,000 สิทธิ์) ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตามลำดับก่อนหลัง
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร 

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อบันทึกบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card เป็นบัตรแรกในการชำระเงิน และดำเนินการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card ดังกล่าว ที่ GourmetMarketThailand.com เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
  • ลูกค้าจะได้รับ Tote Bag (มูลค่า 450 บาท) โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำการบันทึกบัตรวีซ่าเป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน และดำเนินการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card ดังกล่าว ที่ GourmetMarketThailand.com เป็นครั้งแรก และใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ใช้จ่าย 1 คำสั่งซื้อ (order) ที่ GourmetMarketThailand.com พร้อมกรอกโค้ด “VISAGM” ที่ช่องโค้ดส่วนลด ในหน้า checkout เพื่อรับสิทธิ์ (ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ)
  • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตามลำดับก่อนหลัง โดยนับจำนวนสิทธิ์รวมบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
  • ของสมนาคุณจะจัดส่งพร้อมสินค้าตามคำสั่งซื้อ
  • บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงไทย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว รวมทั้ง สินค้าที่ซื้อด้วยบัตรฯ และของสมนาคุณ (Tote Bag) ด้วย กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ผลิต/ผู้ให้บริการ/ผู้ขายโดยตรง
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
  • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 239 1234