เรื่องเด่น

อร่อยทุกเมื่อ สั่งคุ้มมื้อแรก ที่ LINE MAN

อัพเดทวันที่ 17 มิ.ย. 2565

อร่อยทุกเมื่อ สั่งคุ้มมื้อแรก ที่ LINE MAN

ลูกค้าบัตรเดบิต Krungthai FUN และบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เมื่อสั่งอาหารที่แอปฯ LINE MAN และชำระผ่านบัตรฯ ครั้งแรก ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าส่ง) วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 65

ชำระผ่านบัตรครั้งแรก
รับส่วนลด 100 บาท*
รหัสส่วนลด : NEWKTB100


จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/1 บัญชีตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย I จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร 

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าอาหารผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) เป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด 100 บาท (“โค้ดส่วนลด”) เมื่อชำระค่าอาหารครบ 250 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) ที่ ไลน์แมน แอปพลิเคชัน สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยและชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เป็นครั้งแรกเท่านั้น โดยลูกค้าต้องไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต มาก่อน
 • ส่วนลด 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 250 บาทขึ้นไป/ออเดอร์ (ค่าอาหารเท่านั้น) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยชำระด้วย Rabbit LINE Pay/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ในไลน์แมน แอปพลิเคชัน มาก่อน และลูกค้าต้องชำระค่าอาหารด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เป็นครั้งแรก ในแอปฯ ไลน์แมน
 • ธนาคารจำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 บัญชี ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์ส่วนลด 1,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่รับโค้ดส่วนลดถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อสั่งอาหารผ่านทาง ไลน์แมน แอปพลิเคชัน เท่านั้น เฉพาะสั่งซื้อภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลด ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงินหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และบริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและบริษัท ไลน์แมน ประเทศไทย จำกัด เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการผ่าน ไลน์แมน แอปพลิเคชัน แต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการดังกล่าว
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ ไลน์แมน แอปพลิเคชัน กำหนด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ไลน์แมน แอปพลิเคชัน หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ LINE MAN ผ่านช่องทาง live chat ได้ที่ Link https://lin.ee/xBazsvP