เรื่องเด่น

จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ผ่าน กระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง

อัพเดทวันที่ 29 เม.ย. 2565

โครงการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่าน กระเป๋าสุขภาพ บนแอปฯ เป๋าตัง
สิทธิประโยชน์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถกดรับสิทธิและเลือกหน่วยบริการ หรือเช็กรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ กระเป๋าสุขภาพ ในแอปฯ เป๋าตัง ระยะเวลารับบริการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

เงื่อนไขการรับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่
  1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)
  2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน
  3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
  4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
  6. โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
  7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • ระยะเวลารับบริการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
 • โครงการนี้เป็นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเงื่อนไขการแจกเป็นไปตามที่ สปสช.กำหนด
 • กดรับสิทธิบนแอปฯ เป๋าตัง ได้เฉพาะโรงพยาบาลใน กทม.เท่านั้น กรณีที่อยู่นอกพื้นที่กทม. สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สิทธิหลักประกันสุขภาพสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
รองรับการใช้งานแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่น 11.25.0 ขึ้นไป

ขั้นตอนการจองสิทธิ
รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
เข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง
และเลือก สิทธิประโยชน์
ในแถบ กระเป๋าสุขภาพ
เลือก
“สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน”
เลือก
“ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”
เลือก
"ดูหน่วยบริการ"
เลือกหน่วยบริการที่ต้องการนัดหมาย
ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการ
เลือก "นัดหมาย"
เลือกวันและเวลาสำหรับการนัดหมาย
และเลือก "ถัดไป"
ตรวจสอบรายละเอียดนัดหมายอีกครั้ง
และเลือก "ยืนยัน"
แสดงผล นัดหมายสำเร็จ
แสดงรายการนัดหมายจองสิทธิ
แสดงรายละเอียดการนัดหมาย