เรื่องเด่น

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP”

อัพเดทวันที่ 27 เม.ย. 2565

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง
“กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP”

คุ้มครองเงินต้น 100%
โดยธนาคารกรุงไทย(AAA)
เมื่อถือจนครบกำหนด อายุ 3 ปี
กระจายลงทุนหลายสินทรัพย์
ดัชนีอ้างอิงจะกระจายลงทุนทั่วโลก
ในหุ้นตราสารหนี้สินค้าโภคภัณฑ์และค่าเงินสกุลหลัก โดยควบคุมความผันผวน
ผลตอบแทนเติบโตตามดัชนี
ปรับพอร์ตให้เข้าทุกสภาวะตลาด

ผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีกลุ่ม J.P.Morgan
ดัชนีปรับพอรต์ทุกสัปดาห์เพื่อมุ่งสร้าง Mozaic XRP
ปรับพอร์ตให้เข้าทุกสภาวะตลาด
ผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีกลุ่ม J.P.Morgan ดัชนีปรับพอรต์ทุกสัปดาห์เพื่อมุ่งสร้าง Mozaic XRP ผลตอบแทน ภายใต้หลากหลายสภาวะอากาศแปรปรวนหรือภาวะตลาดที่ผันผวนเสมือนกลยุทธ์ All-Weather Portfolio โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
มีความซับซ้อน
ระดับความเสี่ยง 4
เสนอขายนักลงทุนสถาบัน
และนักลงทุนรายใหญ่ 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
หรือเบอร์
02-208-4691, 02-208-4673, 02-208-4818

* ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์คำนวณจากวิธีการ BackTest โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังในอดีต ไม่ใช่การประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงนี้ และไม่ได้เป็นการยืนยันผลตอบแทนในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ดาวน์โหลด

หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP”
หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P. Morgan MOZAIC XRP”  
(0.31 MB) PDF