เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 28 พ.ย. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รับส่วนลด
100 บาท
วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
100 บาท
วันที่ 3 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
150 บาท
วันที่ 1 พ.ย. 65 - 28 ก.พ. 66


รับส่วนลด
150 บาท
วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
120 บาท
วันที่ 1 พ.ย. 65 – 28 ก.พ. 66


รับส่วนลด
300 บาท
วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลด
1,000 บาท
วันที่ 1 มิ.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65


รับส่วนลดที่พัก
สูงสุด 385 บาท
วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66