เรื่องเด่น

จ่ายง่าย...อร่อยสุดฟิน รับส่วนลดทันที่ 80 บาท ที่ LINE MAN

อัพเดทวันที่ 11 เม.ย. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อสั่งอาหาร ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปและชำระผ่านบัตรฯ ครั้งแรก

กรอกโค้ด : VISALM80


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อผูกบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card ดังกล่าว ครั้งแรกที่แอปพลิเคชั่น LINE MAN ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
  • สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท (เฉพาะค่าอาหาร) และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Cardครั้งแรก พร้อมกรอกโค้ดส่วนลด “VISALM80” ผ่านแอปพลิเคชั่น LINEMAN
  • จำกัดโค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์/บัญชี/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดโค้ดส่วนลด จำนวน 8,000 สิทธิ์/เดือน ตามลำดับก่อนหลัง ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
  • บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้า ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE MAN Help Center LIVE Chat http://lin.ee/xBazsvP