เรื่องเด่น

โอกาสลงทุน หุ้นเกมส์ โซเชียล ระดับโลก TENCENT DR ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

อัพเดทวันที่ 22 เม.ย. 2565

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (Tencent Holdings Limited) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงทุนง่าย
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
โอกาสลงทุน
ในหุ้นบริษัทเกมส์และโซเชียลแพลตฟอร์มระดับโลก
เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 หน่วย*
ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรดฯ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TENCENT80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้นเทนเซ็นต์ 1 หุ้น : DR 100 หน่วย

ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่
14.624848 บาทต่อหน่วย

รายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.


วิธีการจองซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด


ลูกค้า KTZ ตรวจสอบผลการจองซื้อได้ที่
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี หรือ โทร 02 695 5555
ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย 65 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ
รับ SMS ภายในวันที่ 27 เม.ย. 65

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


ลูกค้า Finansia Tencent DR ได้ที่
www.fnsyrus.com/tencent80
ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 782 2400


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
หมายเหตุ:  การจัดสรรขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายแต่ละราย รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน TENCENT DR หรือ TENCENT80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา TENCENT80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้น Tencent Holdings Limited (0700.HK) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา TENCENT80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้นเทนเซ็นต์ : 100 DR)