เรื่องเด่น

ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารด้วยเลขที่บัญชีผ่านเวปไซต์ KTB Netbank ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

อัพเดทวันที่ 29 มี.ค. 2565

ธนาคารจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารด้วยเลขที่บัญชีผ่านเวปไซต์ KTB Netbank รายการละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ใช้บริการโอนเงินต่างธนาคาร
ด้วยเลขที่บัญชี
ผ่านเวปไซต์ www.KTBNETbank.com
(KTB Netbank )

ธนาคารจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
รายการละ 5 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป
สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป
ใช้บริการโอนเงินต่างธนาคารด้วยเลขที่บัญชีผ่าน
Krungthai NEXT
ฟรี!! ไม่มีค่าธรรมเนียม
สำหรับลูกค้า SME
สามารถสมัครใช้บริการผ่าน
Krungthai Business
เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม