เรื่องเด่น

โฆษณาก็ปัง ยอดขายออนไลน์ก็เริ่ด รับเครดิตเงินคืน 100% ด้วย บัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี

อัพเดทวันที่ 21 มี.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี รับเงินคืน 100% เมื่อจ่ายค่าโฆษณา $100 บน Google สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคย ซื้อโฆษณาบน Google มาก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ที่ยังไม่เคยซื้อแอดโฆษณาบน Google มาก่อน
 • ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100% เมื่อจ่ายค่าโฆษณา $100 บน Google ผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นเครดิตบน Google Account ของลูกค้าทันที
 • ระยะเวลาตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • เงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกรวมกับเครดิตโฆษณาของ Google และเครดิตค่าธรรมเนียม Social Beat
 • เครดิตโฆษณาของ Google จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดพื้นฐานของ Google ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • Social Beat จะสร้างบัญชี Google Adwords ขึ้นใหม่ สำหรับธุรกิจเพื่อรับเงินคืน
 • Social Beat ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการหรือปฏิเสธการให้ข้อเสนอกับลูกค้าใดๆ ที่ได้รับอ้างอิงโดย Poshvine ตามดุลยพินิจ
 • เงื่อนไขการคืนเงินเป็นไปตามที่ Google กำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย และบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.visa.co.th/th_th/visa-commercial-offers/