เรื่องเด่น

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ดูแลรถไปกับ PT

อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี รับสิทธิ์ซื้อน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ ที่สถานีบริการ PT ทุกสาขา


PT Maxnitron
Hi-Commonrail 6+1L
(ปกติ 1,180 บาท)

ราคาพิเศษ 850 บาท

PT Maxnitron Fully
Synthetic 20000 4L
(ปกติ 1,980 บาท)

ราคาพิเศษ 990 บาท

PT Maxnitron
Benzene Booster 0.17L
(ปกติ 80 บาท)

ราคาพิเศษ 35 บาท

PT Maxnitron
Diesel Booster 0.17L
(ปกติ 80 บาท)

ราคาพิเศษ 35 บาท

รับโค้ดส่วนลดที่
www.vbizoffer.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) รับสิทธิ์ซื้อน้ำมันเครื่องราคาพิเศษที่สถานีบริการ PT ทุกสาขา (“ร้านค้า”) เมื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดที่ www.vbizoffer.com ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • น้ำมันเครื่องราคาพิเศษ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ มีดังนี้
  1) PT Maxnitron Hi-Commonrail 6+1L ราคาพิเศษ 850 บาท (ปกติ 1,180 บาท)
  2) PT Maxnitron Fully Synthetic 20000 4L ราคาพิเศษ 990 บาท (ปกติ 1,980 บาท)
  3) PT Maxnitron Benzene Booster 0.17L ราคาพิเศษ 35 บาท (ปกติ 80 บาท)
  4) PT Maxnitron Diesel Booster 0.17L ราคาพิเศษ 35 บาท (ปกติ 80 บาท)
 • แสดงโค้ดส่วนลดกับพนักงานก่อนการชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง)/1 ใบเสร็จ
 • โค้ดส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการนั้นๆ โดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KRUNGTHAI CONTACT CENTER โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com หรือ www.vbizoffer.com