เรื่องเด่น

Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ ปี 2565 สำหรับกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมต่างประเทศ

อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 2565
ลูกค้าลงทุนอัตโนมัติรายเดือน โครงการ Wealth+ และมียอดเงินลงทุนในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น หรือ กองทุนรวมต่างประเทศ ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ในปี 2565 ทุกๆ 10,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS มูลค่า 0.10% ของยอดเงินลงทุนรวมสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ระยะเวลา : 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
  • กองทุนที่ร่วมรายการ ได้แก่ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมต่างประเทศ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน โครงการ Wealth+ ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ในกองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมผสม หรือ กองทุนรวมต่างประเทศ
  • นับยอดเงินลงทุนภายใต้เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยเดียวกัน
  • กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน มากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน
  • พิจารณาจำนวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ และสับเปลี่ยนเข้า (ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุนประเภทกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมต่างประเทศ)”
  • จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566
  • บลจ.กรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้
  • บลจ.กรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา