เรื่องเด่น

ขับขี่มั่นใจไปกับ Shell GO+

อัพเดทวันที่ 9 มี.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ที่เป็นสมาชิก เชลล์ โกพลัส รับคูปองส่วนลดน้ำมันรวมสูงสุด 180 บาท เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ 30 ลิตรขึ้นไป

- คูปองส่วนลด 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันเกรดธรรมดา (เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95, เชลล์ ดีเซลB20, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลB7, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล) ครบ 30 ลิตรขึ้นไป/ใบเสร็จ
- คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ (เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95, เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล, เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลB7) ครบ 30 ลิตรขึ้นไป/ใบเสร็จ


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่
www.vbizoffer.com


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ที่เป็นสมาชิก เชลล์ โกพลัส รับคูปองส่วนลดสำหรับเติมน้ำมันเชลล์ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.vbizoffer.com ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
 • จำกัด 1 สิทธิ์/1 หมายเลขบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในแต่ละเดือน จะได้รับคูปองส่วนลด ในแอปพลิเคชัน เชลล์ โกพลัส ภายวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยกตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์วันที่ 18 มีนาคม 2565 จะได้รับคูปองส่วนลดในแอปพลิเคชันเชลล์ โกพลัส ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ประกอบด้วย
  1) คูปองส่วนลด 15 บาท เมื่อเติมน้ำมันเกรดธรรมดา (เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91, เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95, เชลล์ ดีเซลB20, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซลB7, เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล) ครบ 30 ลิตรขึ้นไปต่อใบเสร็จ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ 6 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
  2) คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ (เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95, เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล, เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซลB7) ครบ 30 ลิตรขึ้นไปต่อใบเสร็จ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ 6 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์คูปองส่วนลด ตั้งแต่ 10 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
 • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ตกลงรับสิทธิพิเศษจากเชลล์ และมีสิทธิพิเศษปรากฏอยู่ในหน้า “ของรางวัล” ในแอปพลิเคชัน เชลล์ โกพลัส เท่านั้น
 • เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ครบตามที่กำหนด และมีสิทธิพิเศษปรากฏอยู่ในหน้า “ของรางวัล” ในแอปพลิเคชัน เชลล์ โกพลัส ลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากการเติมน้ำมันทันที ยกตัวอย่างเช่น เติมน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ E20 จำนวน 32 ลิตร ราคาลิตรละ 31.09 บาท (ราคาสมมุติ) เป็นเงิน 994.88 บาท ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 15 บาท ดังนั้น ลูกค้าจะชำระเงินเพียง 979.88 บาท
 • ในกรณีที่มีสิทธิพิเศษรายการอื่น ๆ ปรากฏในแอปพลิเคชัน ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษที่หมดอายุก่อนเพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแสดงบัตรสมาชิกเชลล์ โกพลัสแบบดิจิทัลในแอปพลิเคชัน เชลล์ โกพลัสของลูกค้า หรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการเติมน้ำมันที่กำหนด เพื่อสะสมคะแนน และรับส่วนลดตามสิทธิพิเศษ (บัตรแข็งเชลล์ คลับสมาร์ท ไม่สามารถรับสิทธิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรมสิทธิประโยชน์เชลล์ โกพลัส และ/หรือตามที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัท”) กำหนด
 • บริษัทและธนาคารกรุงไทย สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนดรวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า เชลล์ โกพลัส โทร 02-697-5858 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 19.00 น.