ข่าวและประกาศ

แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 2 ราย

อัพเดทวันที่ 8 ก.ย. 2564
ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานธนาคารปฏิบัติงานที่ อาคารนานาเหนือ ชั้น 5 และ อาคารสุขุมวิท ชั้น 27 ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนรวม 2 ราย โดยพนักงานทั้ง 2 รายมิได้มีส่วนในการบริการลูกค้าแต่อย่างใด อีกทั้งพนักงานอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ( WFH) ทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจุบันพนักงานอยู่ระหว่างการรักษาตัว

ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานทุกแห่ง สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ Work From Home (WFH) โดยให้พนักงานเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด 

ทีม Marketing Strategy
8 กันยายน 2564