ข่าวและประกาศ

“กรุงไทย” แจ้งพนักงานติดโควิด-19 จำนวน 10 ราย

อัพเดทวันที่ 26 เม.ย. 2564


ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบกรณีพนักงานธนาคาร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ราย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัว มีรายละเอียดดังนี้

รายที่   1 ปฏิบัติงานที่ ชั้น 5 อาคารนานาเหนือ มีประวัติบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19

รายที่   2 ปฏิบัติงานที่ ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ มีประวัติบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19

รายที่   3 ปฏิบัติงานที่ ชั้น 8 อาคารนานาเหนือ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อโควิด-19

รายที่   4 ปฏิบัติงานที่ ชั้น 14 อาคารสุขุมวิท พักอาศัยในอาคารเดียวและชั้นเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายที่   5 ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตคันนายาว มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อโควิด-19

รายที่   6 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์คันนายาว ปฏิบัติงานในอาคารเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

รายที่   7 ปฎิบัติงานที่สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร มีประวัติบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19

รายที่   8 ปฏิบัติงานที่สาขาโรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช มีประวัติบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อโควิด-19

รายที่   9 ปฏิบัติงานที่สาขาพลูตาหลวง มีไข้ เข้ารับการตรวจแล้วพบเชื้อโควิด-19

รายที่ 10 ปฏิบัติงานที่สาขาถนนศรีอุตรา มีประวัติบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 และร่วมรับประทานอาหารกับผู้ติดเชื้อ


ธนาคารได้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยปิดพื้นที่ทำความสะอาดอาคารที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง พร้อมเพิ่มมาตรการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสาขาทุกแห่ง และให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจหาเชื้อและปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ธนาคารแจ้งให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย  หรือ Work From Home (WFH) โดยควบคุมสัดส่วนการเข้าปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานใหญ่ ไม่เกิน 20-25% และเพิ่มมาตรการคัดกรองการเข้าตัวอาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาอย่างเข้มงวด

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุด โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ทีม Marketing Strategy

26 เมษายน 2564