ข่าวและประกาศ

จองหุ้น OR ผ่านกรุงไทย 'ง่ายนิดเดียว' ลูกค้าใหม่ไปสาขา ลูกค้าเดิมทำผ่าน Money Connect

อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 2564
กรุงไทยเปิด 2 ช่องทางจองซื้อหุ้น OR  “สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก”  ลูกค้าใหม่ทำรายการที่สาขา มีพนักงานอำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลเรื่องแบบประเมินความเสี่ยงลงทุน ส่วนลูกค้าเดิมทำรายการผ่าน Money Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึง 12.00 น. วันที่ 2 ก.พ.นี้

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  ธนาคารได้อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าและประชาชนที่ต้องการจองซื้อหุ้น OR อย่างเต็มที่ โดยสามารถจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ จองซื้อผ่านสาขาทั่วประเทศ หรือ จองซื้อผ่าน ระบบออนไลน์ Money Connect by Krungthai  ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าใหม่ แนะนำให้ทำรายการผ่านสาขา ซึ่งมีพนักงานธนาคารให้คำแนะนำทุกขั้นตอน รวมถึงการทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน  ทำให้สะดวก และรวดเร็ว

ส่วนลูกค้าเดิม สามารถทำรายการผ่าน Money Connect by Krungthai โดยสามารถเข้าผ่าน Krungthai  NEXT หรือ https://moneyconnect.krungthai.com/moneyConnect/#/landing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเริ่มจองซื้อขั้นต่ำได้ที่จำนวน  300 หุ้น และทวีคูนจำนวนจองซื้อเพิ่มขึ้นทีละ 100 หุ้น เช่น  400, 500 , 600 หรือมากกว่านั้น เช่น 2,000 หุ้น 30,000 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นจองซื้อในครั้งเดียวกัน และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการจองซื้อ  โดยในการจัดสรรหุ้น OR จะใช้วิธี Small Lot First โดยนำยอดจองซื้อจากทุกใบมารวมกันด้วยเลขที่บัตรประชาชน จากนั้นจะจัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ Settrade ซึ่งลำดับการจองซื้อก่อนหลังไม่มีผลต่อการจัดสรรหุ้นที่จะได้รับ  และจะประกาศผลการจัดสรรหุ้น ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


ทีม Marketing Strategy
27 มกราคม 2564

ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน Money Connect
ขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน Money Connect
(0.93 MB) JPG
แนะนำสำหรับคุณ