ข่าวและประกาศ

กรุงไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช จัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม

อัพเดทวันที่ 21 ธ.ค. 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย พร้อมคณะกรรมการ พลเอก เทียนชัย รับพร นางแพตริเซีย มงคลวนิช นางนิธิมา เทพวนังกูร และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือและลูกค้า เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยจัดทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม สมทบทุนจำนวน 25 ล้านบาท สนับสนุนการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่คลอง 9 ตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

แนะนำสำหรับคุณ