ข่าวและประกาศ

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีย้ายที่ทำการ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา

อัพเดทวันที่ 30 พ.ย. 2563
       นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานย้ายที่ทำการ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา โดยธนาคารได้ปรับรูปแบบสาขาภายใต้แนวความคิด "Modular and Wireless" ที่สามารถปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์ Notebook ผ่านสัญญาณ Wireless เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก                                                                                                     

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
30 พฤศจิกายน 2563

แนะนำสำหรับคุณ