ข่าวและประกาศ

สปสช.จับมือกรุงไทยใช้แอปเป๋าตังเข้าถึงสิทธิสร้างเสริมสุขภาพ ดีเดย์ 15 ต.ค.นี้

อัพเดทวันที่ 15 ต.ค. 2563

       (วันนี้ 15 ต.ค.63) นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว โครงการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วย Krungthai Digital Health Platform ที่ Krungthai Innovation Lab อาคารสำนักงานใหญ่

       นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะองค์กรด้านสุขภาพ มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยเฉพาะบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ มีความปลอดภัย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชน โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาแพลตฟอร์มกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ  Health Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิใช้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้

       “ที่ผ่านมาได้นำร่องบริการจองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับ รพ.ศิริราช และในวันนี้ได้เปิดสิทธิให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรับสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 16 รายการ ไม่ว่าจะเป็น วัคซีน, คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก, คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก, วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด, คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก, ฝากครรภ์, ตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการสุขภาพที่ประชาชนสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการโดยนัดหมายเพื่อจองคิวรับบริการพร้อมเลือกหน่วยบริการล่วงหน้าผ่านเป๋าตังสุขภาพได้   สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองกรณีที่หน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญาสปสช.ได้หารือกับธนาคารกรุงไทย ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้ใช้ช่องทางแอปเป๋าตังในการเปิดให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีนัดรับยาต่อเนื่อง สามารถจองคิวเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อรับยาผ่านแอปเป๋าตังได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกทั้งกับผู้ป่วยและหน่วยบริการที่ทราบล่วงหน้าจะทำให้ได้เตรียมยาไว้ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้”

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  เปิดเผยว่า สปสช.ให้ความไว้วางใจธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ   โดยธนาคารได้พัฒนาระบบ Krungthai Digital Health Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง และประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.ได้ให้ประชาชนจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และในครั้งนี้จะเปิดสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีก 16 รายการ

       “การใช้งาน Health Wallet ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง โดยสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที  ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ระบบ Krungthai Digital Health Platform ในการบริหารจัดการผู้ได้รับสิทธิ บริหารงานบุคลากร ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลในระบบการส่งเคลมค่าใช้จ่ายให้กับสปสช.ได้แบบเรียลไทม์ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามที่สปสช.กำหนด จากเดิมที่ต้องใช้เวลาภายใน 45 วัน นอกจากนี้ ยังช่วยโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยาหรือวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

       นายผยง ศรีวณิช กล่าวในตอนท้ายว่า ในเร็วๆ นี้ ธนาคารจะขยายสิทธิการให้บริการบน Application เป๋าตังเพิ่มเติม ในส่วนของสปสช. สำหรับสิทธิคนในครอบครัวการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดหมายเข้ารับบริการ ในส่วนของประชาชนที่ต้องการใช้บริการสิทธิและยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นสามารถใช้งาน Health Wallet และเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเองได้ทันที  และหากมีค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ สามารถเติมเงินเข้า Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ด้วย Wallet ID และ QR PromptPay  ผ่าน  Mobile Banking ทุกธนาคาร


ทีม Marketing Strategy
15 ตุลาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ