ข่าวและประกาศ

กรุงไทยตั้งบริษัทร่วมทุน อินฟินิธัส รุกธุรกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่

อัพเดทวันที่ 6 ต.ค. 2563

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้จัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด (Infinitas by Krungthai) ด้วยวิสัยทัศน์ Infinity as a Service โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ นับเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ ลูกค้าของธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนผลักดัน Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของประเทศ อันจะนำไปสู่การวางรากฐานทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

       ทั้งนี้ เป็นขั้นตอนตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่างการดำเนินธุรกิจ 2 รูปแบบไปพร้อมๆ กัน (2 Banking Model) โดยแบ่งออกเป็น เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) แนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม และ แบบเรือเร็ว (Speed Boat) แนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เป็นลักษณะของการทำงานแบบ Agile เพื่อให้การปฏิรูปองค์กรภายใต้ Perfect Storm เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้


ทีม Marketing Strategy
6 ตุลาคม 2563

แนะนำสำหรับคุณ