ข่าวและประกาศ

กรุงไทยลงนาม MOU กับกรมธนารักษ์เดินหน้าโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์และบ้านพักข้าราชการ”

อัพเดทวันที่ 14 ส.ค. 2563

               นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา - ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ร่วมลงนามที่ห้องประชุมกรมธนารักษ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ  โครงการ “บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์บนที่ราชพัสดุ” จังหวัดนครราชสีมา โครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ”


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
14 สิงหาคม 2563

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ