ข่าวและประกาศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์

อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 2563

              นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงานผู้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อยืนยันตัวตนและขอข้อมูลหลักฐานการประกอบอาชีพให้กับผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563                                                                                               


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
25 เมษายน 2563

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ