ข่าวและประกาศ

iHealthy ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย

อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 2563
มั่นใจได้ กับความคุ้มครองไวรัส Covid-19

✔️ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย 3-100 ล้านบาท ต่อปี
✔️ ผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร 5,200-21,000 บาท ต่อวัน
✔️คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบเหมาจ่าย 12,000 – 100 ล้านบาท ต่อปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก โดยไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาประกันภัย


ข้อยกเว้นที่สำคัญ สำหรับการให้ความคุ้มครอง iHealthy
 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 2. สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุ กรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แนะนำสำหรับคุณ