ข่าวและประกาศ

กรุงไทยรับรางวัล Best Deal of the Year ในงาน SET Awards 2019

อัพเดทวันที่ 29 พ.ย. 2562

       นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนรับรางวัล Best Deal of the Year จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
29 พฤศจิกายน 2562