ข่าวและประกาศ

30 องค์กรลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างและผลักดัน Startup ตลอดวงจรชีวิต
อัพเดทวันที่ 14 มิ.ย. 2562

ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Global Business Development and Strategy เป็นผู้แทนธนาคารร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

การลงนามในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างระบบนิเวศที่แข้มแข็ง ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ Startup ของอาเซียน มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ Startup ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้ทัดเทียมในระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้มีการจัดตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะ Startup ตั้งแต่ระดับ Pre-Seed พัฒนาจนถึงระดับ Unicorn ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ www.innospacethailand.com หรือเฟสบุ๊ก www.facebook.com/innospacethailand

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
14 มิถุนายน 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ