ข่าวและประกาศ

ผนึกกำลัง ISMED เสริมแกร่ง SME พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 19 มิ.ย. 2567


ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลัง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ส่งเสริมทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล


นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า ISMED มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ SME ด้วยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ การประสานเครือข่ายระดับสากล รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร้อมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผลักดันผู้ประกอบการกว่า 555,000 ราย เปิดประตูสู่โลกธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,241 ล้านบาท สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ในการส่งเสริมลูกค้าผู้ประกอบการ SME ของธนาคารกรุงไทย เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ISMED โดยเตรียมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ ก้าวทันและนำไปต่อยอดธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ภายใต้ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆ สินเชื่อต่อยอดธุรกิจที่สนับสนุนวงเงินเพื่อขยายกิจการให้กับผู้ประกอบการ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  วงเงินกู้สูงสุด 75 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และ สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สนับสนุนธุรกิจ SME ที่ปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี


สำหรับความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงไทย และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ SME มุ่งเสริมขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมแกร่งลูกค้าผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบ BDS ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะร่วมจ่าย (Co-payment) การสนับสนุนลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ของสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีมายาวนานกว่า 20 ปี และรางวัล ISMED Top MSMEs Achievement Award ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเติบโตอย่างมีศักยภาพ มีนวัตกรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน


ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้จับมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกำหนดแผนพัฒนาร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการอบรมเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาจะเป็นการเติมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เน้นเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน จนสามารถนำองค์ความรู้ในการเรียนมาจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร และนำไปใช้ได้จริงตามกรอบของ ESG Model เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือของ 2 องค์กรในครั้งนี้ มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับ SME ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจัดการธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วย Krungthai BUSINESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร (Total Digital Platform) ตั้งแต่การชำระและรับชำระเงินแบบครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับการบริการจัดการวงเงินสินเชื่อ บริการขอออกหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล รวมถึงใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยจัดการเงินให้ธุรกิจแบบไร้รอยต่อและระบบตัวช่วยแนะนำบริการโอนเงินที่เหมาะสมกับวงเงินและความคุ้มค่าของต้นทุนธุรกิจให้อัตโนมัติ พร้อมด้วย บริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร “Cloud ERP” มุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระงานเอกสาร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ ช่วยให้ธุรกิจจัดทำบัญชีได้สะดวก ป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยสามารถบันทึกบัญชีบนระบบ ERP พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยพลิกธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111


ทีม Marketing Strategy 
19 มิถุนายน 2567

แนะนำสำหรับคุณ