ข่าวและประกาศ

ขานรับมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง สนับสนุนผู้ประกอบการ ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt

อัพเดทวันที่ 10 มิ.ย. 2567


ธนาคารกรุงไทย ขานรับมาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยบริการ Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt ช่วยให้ผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ ธุรกิจนำเที่ยว เข้าร่วมมาตรการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการจัดทำ และนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติแทนผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนกลุ่มนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ท่องเที่ยวเมืองรองภายในประเทศ ส่งเสริมให้ยอดขายเติบโต และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศช่วง นอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2567


มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด และพื้นที่บางอำเภอในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก 15 จังหวัด ครอบคลุมกลุ่มนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง นำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 2 เท่า ได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือที่จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทย หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม นำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งต้องมีใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร มาใช้สิทธิลดหย่อน


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ นำเสนอบริการ Krungthai e-Tax Invoice /e-Receipt อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจที่พัก โฮมสเตย์ และนำเที่ยว ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรให้สามารถเข้าร่วมมาตรการ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤศจิกายน 2567 ได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการร้านค้า รองรับการใช้จ่าย เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว โดยบริการ Krungthai e-Tax Invoice / e-Receipt ครอบคลุมการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติผ่านช่องทาง Krungthai BUSINESS แทนผู้ประกอบการ มุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ ประหยัดเวลาการทำเอกสารใบกำกับภาษี และลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูล หมดกังวลเรื่องปลอมแปลงแก้ไข ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน


ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้ข้าราชการกลุ่มเปราะบาง ตามนโยบายของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ( เครดิตบูโร) ในการแก้ไขปัญหาหนี้แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือข้าราชการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งพัฒนารูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคในเชิงระบบ ทั้งด้านการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินสภาพและสถานะของหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือข้าราชการได้อย่างตรงจุด ทันการณ์ และเพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม


อีกทั้ง ธนาคารได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดทำ นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร ระดับสูง (Tax Service Provider Advanced) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร โดยผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร Krungthai e-Tax Invoice/e-Receipt ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ พร้อมรับตราสัญลักษณ์ “E-TAX INVOICE & RECEIPT” ตามที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อนำไปติดตั้ง ณ สถานประกอบการ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร หรือ Cloud ERP ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจจัดทำบัญชีได้สะดวก พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย ครบจบในที่เดียว รวมทั้งสามารถจัดทำและนำส่งเอกสารภาษีทางธุรกิจได้ครบวงจรแบบไร้รอยต่อ และเมื่อสมัครบริการ Cloud ERP รับสิทธิ์ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ฟรี 12 เดือน วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2567 จำกัดเพียง 700 สิทธิ์

สอบถามข้อมูลที่ Krungthai Corporate Contact Center 02-111-9999 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ https://krungthai.com/link/krungthai-e-tax-pr และ https://krungthai.com/link/cloud-erp-pr

ทีม Marketing Strategy 
7 มิถุนายน 2567

แนะนำสำหรับคุณ