ข่าวและประกาศ

โชว์ศักยภาพนวัตกรรมการเงินดิจิทัล ในงาน DGT2024

อัพเดทวันที่ 30 พ.ค. 2567


นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมบูธ ธนาคารกรุงไทย “Empowering Tomorrow พลิกการเงินดิจิทัล สู่อนาคต" ในงาน DGT 2024 : Digital Momentum for the Future ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี นายธวัชชัย ชีวานนท์ ประธาน ผู้บริหาร Product & Business Solutions ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน บนช่องทาง ดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยวางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ภายในงานธนาคารนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของคนไทย ที่ถูกพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Digital Economy


Empowering Business พลิกธุรกิจสู่โลกดิจิทัล ให้ธุรกิจจัดการเงินง่าย ครบ จบในแอปเดียว ด้วย Krungthai BUSINESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจแบบครบรอบด้าน (Total Digital Platform) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ช่วยบริหารจัดการธุรกิจได้คล่องตัว ตั้งแต่การชำระและรับชำระเงินแบบครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับการบริการจัดการวงเงินสินเชื่อ บริการขอออกหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล รวมถึงใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยจัดการเงินให้ธุรกิจแบบไร้รอยต่อ พร้อมระบบตัวช่วยแนะนำบริการโอนเงินที่เหมาะสมกับวงเงินและความคุ้มค่าของต้นทุนธุรกิจให้อัตโนมัติ


สำหรับลูกค้าธุรกิจ ธนาคารนำเสนอ Krungthai BUSINESS Total Solution เป็นบริการที่ช่วยให้ธุรกิจทำธุรกรรมการค้าแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบ มุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระงานเอกสาร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ หมดกังวลเรื่องปลอมแปลงแก้ไข ส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบริการจัดการบัญชีและการเงินองค์กร “Cloud ERP” ช่วยให้ธุรกิจจัดทำบัญชีได้สะดวก ป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยสามารถบันทึกบัญชีบนระบบ ERP พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย รวมถึงบริการ “PromptBIZ” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินดิจิทัลครบวงจรเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางบิล รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม พร้อมบริการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ประกอบการ “Krungthai e-Tax Invoice and e-Receipt” ครอบคลุมไปถึงการทำรายการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องออก 50 ทวิให้กับคู่ค้า “Krungthai e-Withholding Tax Plus” ด้วยบริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ “Invoice Financing” โดยธนาคารกรุงไทยได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดทำ และนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร “ระดับสูง” (e-Tax Service Provider Advanced) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และกรมสรรพากร เพื่อพัฒนาบริการให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ใน Ecosystem ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น


Empowering Innovation & People พลิกนวัตกรรมและศักยภาพคนในองค์กรเพื่ออนาคต โดย Arise by INFINITAS ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลของธนาคารที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การ ใช้ชีวิตของคนไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยล่าสุด 'Starlight Team' จาก Arise by INFINITAS ได้คว้า รางวัล 'Best User Experience' ในการแข่งขัน 'GenAI Hackathon APAC Edition' ที่จัดขึ้นโดย Google จากผู้เข้าร่วมกว่า 28,000 ทีม ด้วยการใช้ Generative AI ออกแบบแอปพลิเคชัน ยกระดับประสบการณ์การวางแผนการท่องเที่ยวและ เดินทาง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและพิสูจน์ศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองในการสร้านวัตกรรมใหม่ๆ


นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแผนนำ Generative AI เข้ามาช่วยสนับสนุนทุกขั้นตอนของบริการทางการเงิน ตั้งแต่รวมข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถ การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ตรงใจลูกค้าในทุกมิติ ก้าวสู่การเป็น Personalized Banking


ทีม Marketing Strategy
29 พฤษภาคม 2567

แนะนำสำหรับคุณ