ข่าวและประกาศ

ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร

อัพเดทวันที่ 7 ธ.ค. 2566


ธนาคารกรุงไทย
ใส่ใจและให้ความสำคัญ
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จึงได้ปรับปรุง
ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคาร

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่