ข่าวและประกาศ

สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนจัดหาผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว

อัพเดทวันที่ 4 ธ.ค. 2566


กรุงไทย สนับสนุนกองทัพบก มอบเงินสมทบทุนจัดหาผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก สำหรับจัดหาผ้าห่มเพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ทีม Marketing Strategy
4 ธันวาคม 2566