ข่าวและประกาศ

Krungthai NEXT แนะนำให้ผู้ใช้งานอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น iOS และ Android

อัพเดทวันที่ 16 พ.ย. 2566


เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ Krungthai NEXT และป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แนะนำให้อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่ 12.0 ขึ้นไป และ Android ตั้งแต่ 7.0 ขึ้นไป ระบบ iOS


ระบบ iOS

วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก General (ทั่วไป)
  • เลือก About (เกี่ยวกับ) > ดูที่ Software Version (เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์)


ระบบ Android

วิธีอัปเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ควรอัปเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการล่าสุดของสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ

  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก General (ทั่วไป)
  • เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟต์แวร์)

วิธีอัปเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ควรอัปเดตเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการล่าสุดของสมาร์ทโฟนอย่างสม่ำเสมอ

  • เข้าไปที่เมนู Setting (การตั้งค่า)
  • เลือก Software Update (อัปเดตซอฟต์แวร์)

แนะนำสำหรับคุณ